Συνάξεις 2020

Μικρές Συνά­ξεις ( Μπίτικχαϊμ-Λέονμπεργκ)

Μπί­τικ­χαϊμ 04.01.2020 — 18:00
Λέον­μπεργκ01.02.2020 — 18:00
Μπί­τικ­χαϊμ07.03.2020 — 18:00
Λέον­μπεργκ04.04.2020 — 18:00
Μπί­τικ­χαϊμ02.05.2020 — 18:00
Λέον­μπεργκ06.06.2020 — 18:00
Μπί­τικ­χαϊμ04.07.2020 — 18:00
Λέον­μπεργκ01.08.2020 — 18:00
Μπί­τικ­χαϊμ05.09.2020 — 18:00
Ντί­σελ­ντορφ03.10.2020
-
Μπί­τικ­χαϊμ07.11.2020 — 18:00
Λέον­μπεργκ05.12.2020 — 18:00

Μεγά­λες Μηνιαί­ες Συνάξεις 

Λέον­μπεργκ18.01.2020 — 17:00
Βρυ­ξέλ­λες 15.02.2020 — 17:00
Μόνα­χο14.03.2020 — 17:00
Ντί­σελ­ντορφ18.04.2020 — 18:00
Ελβε­τία16.05.2020 — 17:00
Νυρεμ­βέρ­γη20.06.2020 — 17:00
Μπί­τικ­χαϊμ18.07.2020 — 17:00
Νυρεμ­βέρ­γη15.08.2020 — 17:00
Λέον­μπεργκ19.09.2020 — 17:00
Μπέν­σχαϊμ17.10.2020 — 17:00
Μπί­τικ­χαϊμ21.11.2020 — 17:00
Νυρεμ­βέρ­γη19.12.2020 — 17:00