Το Κυριακό Σχολείο

“Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν”
Ψαλμόςα/1

Το παιδί από τις πρώτες μέρες της ζωής του προσπαθεί να αποκτήσει αντίληψη και να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω του. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, εκτός από τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γονείς για την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών σ’ όλα τα επίπεδα (συναισθηματικό, σωματικό, ψυχικό, νοητικό και κοινωνικό), “αρωγός” είναι πάντα ο Λόγος Του Θεού. Γι’ αυτό και με την κατήχηση των παιδιών στα Ιερά Γράμματα, προσπαθούμε να τους δώσουμε από πολύ νωρίς την ευκαιρία να  αναπτύξουν μία ισορροπημένη προσωπικότητα με τη βοήθεια και τη χάρη Του Θεού.
Κάθε Κυριακή
Το Κυριακό το επιμελούνται ο Αδερφός Αντρέας Γιούρας

Στόχος μας είναι τα παιδιά να μάθουν :
– Να προσεύχονται και να ψάλλουν Στον Κύριο
– Να μελετούν τον λόγο Του Θεού την Αγία Γραφή
– Να κάνουν πράξη αυτά που διαβάζουν στην Βίβλο
– Να έχουν πίστη Στον Θεό
– Να γνωρίσουν Τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα

– Η ζωή τους να “χτιστεί”  πάνω σε γερά θεμέλια και να δημιουργήσουν μια δυνατή σχέση με Το Θεό στη ζωή τους.

«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση.»
Παρ. 22:6