Εκκλησίες Εξωτερικού

στις

ΑΓΓΛΙΑ: Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής, Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London Ν22 4 RA, Τε 7:30 – 8:30μμ & Κ 1 – 3μμ, τηλ.: 0044(0)7790138484 http://​www​.christianity​.gr/​l​o​n​don

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ελμπα­σάν, οδός Γκου­ρα­μπάρ­ντι, κτί­ριο Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (2 ος όρ.), Τε Πα 5 – 7μμ Κ 10 – 12πμ, τηλ.: 00355 – 692163751 & 00355 – 5453562

ΑΛΒΑΝΙΑ: Πολι­τσάν (Σκρα­πάρ), Λάγια Προ­νο­βίκ, Τε 2 – 3μμ Κ 10 – 12πμ, τηλ.: 00355 – 682287163

ΑΛΒΑΝΙΑ: Τίρα­να, οδός Καβά­γιας (Μπογκ­ντά­νι), Samsung, 12όροφο κτή­ριο, (2 ος όρ.) Τε Πα 3 – 5μμ Κ 11 – 1πμ, τηλ.: 00355 – 682205537

ΒΕΛΓΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ): Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής, Hector Henneaulaan 144, Zaventem 1930 , Brussels Πα 20.30 — 21.30 και Κυ 11.30 — 13.00 τηλ. 0032 487 653 203
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΣΑΝΤΟΒΕΤΣ, Ρόζα 3, ΠΛΕΒΕΝ, Σα 7 – 8μμ Κ 4 – 6μμ, τηλ.: 00359 – 6521-2513

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΓΙΑΜΠΟΛ, Πλ. Ζάχα­ρη Στοϊ­ά­νοβ 2, Τε Πα 6 – 8μμ Κ 10 – 12πμ, τηλ.: 04632030 Βέσε­λην Στοϊ­ά­νοβ & 04635456 Ράι­κο Ράι­κοβ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, οδός ΙΒΑΝ ΤΕΝΕΒ 7, τηλ.: 00359 – 4727425 Γιάν­τσο Ίλιεβ

ΕΛΒΕΤΙΑ ( THALHEIM): Im Obmann 4 CH-8478 Thalheim, Τε Πα 7 – 9μμ Κ 11 – 1μμ, τηλ.: 0041522429844 & 0041792360037

Η.Π.Α.- ΟΧΑΪΟ: Ελλη­νι­κή Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής 1734 North Rd. NE. Warren, Ohio 44483, Τρ Πα 8 – 9μμ Κ 11.00 – 12.30μμ., τηλ.: 330 – 3723524 & 330 – 3724967

Η .Π .Α .- ΟΧΑΪΟ : Free Apostolic Church of Pentecost , 4888 Pearl Rd , Cleveland, Ohio 44109 Τετάρ­τη 8:00 – 9:00μμ Κυρια­κή 7:00 – 8:00μμ http://​www​.greekpentecostalchurch​.org/

Η .Π .Α .- Ν .ΥΟΡΚΗ : Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής 20 – 47 Seinway Street, Astoria, Queens 11105 N. York, Τε 7 – 9μμ Σ 6 – 8μμ Κ 10:00 – 12:30μμ , τηλ . : 001 – 718-728‑6208 http://​www​.facp​.org/

ΛΑΡΝΑΚΑ: Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία, Γεωρ­γί­ου Βιζυ­η­νού 17Α, δίπλα στην είσο­δο του λιμα­νιού, Τε 7 – 9 μμ Κ 10:30 – 12:00πμ, τηλ.: 00357 – 24665418

ΛΕΜΕΣΟΣ: Αρχ. Μακα­ρί­ου 3 ου 86 (δίπλα στην Πυρο­σβε­στι­κή), Πε 7 – 9μμ Κ 9:30 – 11:30πμ, τηλ.: 00357 – 25348889 http://​www​.myjesuscome​.com/

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία, Ζήνας Κάνθερ16 παράλ­λη­λος Στα­σι­κρά­τους, μέγα­ρον Καρα­ντό­κη, 1 ος ορ., Νο 2, Τρ Πέ Πα 8 – 9μμ, Κ 10 – 12πμ, τηλ.: 00357 – 22678215 http://​www​.nicosia​-church​.com/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: BRATSTO USENIKOV JEZISA KYISTA Kpt NALEPKU 121 08701 GIRALTOVCE, Δε Τε Πα 8 – 9μμ & Κ 10 – 12πμ, τηλ.: 00421908957234