Κοινωνία Αγάπης

 Εκεί­νο, το οποί­ον είδο­μεν και ηκού­σα­μεν, απαγ­γέλ­λο­μεν προς εσάς· δια να έχη­τε και σεις κοι­νω­νί­αν μεθ’ ημών· και η κοι­νω­νία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού… 

Εκκλησίες Γερμανίας

LEONBERG:Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής, Eltingerstr. 61, 71229 Leonberg,Τρ Πέ 8 – 9 μμ Κ 11 – 12:30 πμ, τηλ.: 07152 – 9267692https://​eaepleonberg​.com/ BIETIGHEIM:Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής, 74321 Bietigheim – Bissingen Gustav Rau Str 20 (ένα­ντι PEUGEOT),Δε Τε Πα Σα… 

Εκκλησίες Εξωτερικού

ΑΓΓΛΙΑ: Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντη­κο­στής, Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London Ν22 4 RA, Τε 7:30 – 8:30μμ & Κ 1 – 3μμ, τηλ.: 0044(0)7790138484 http://​www​.christianity​.gr/​l​o​n​don ΑΛΒΑΝΙΑ: Ελμπα­σάν, οδός Γκου­ρα­μπάρ­ντι, κτί­ριο Σοσια­λι­στι­κού Κόμματος…