Κοινωνία Αγάπης

 Εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· δια να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ’ ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Α’ Ιωάννου α:3 Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταίς προσευχές Πράξεις…

Εκκλησίες Γερμανίας

LEONBERG:Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Eltingerstr. 61, 71229 Leonberg,Τρ Πέ 8-9 μμ Κ 11-12:30 πμ, τηλ.: 07152-9267692https://eaepleonberg.com/ BIETIGHEIM:Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, 74321 Bietigheim – Bissingen Gustav Rau Str 20 (έναντι PEUGEOT),Δε Τε Πα Σα 7:00-9:00 μμ Κυρ 10:00-12:30 πμ, τηλ.: 07142-221156http://www.eaep-bietigheim.com/ NÜRNBERG:Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Hillerstr. 25, 90429 Nürnberg (Nahe Maximilianstrasse),Τρ Πέ 7:00-9:00 μμ Κ 10:00-12:00 πμ, τηλ.: 0911-3224619DÜSSELDORF:Ελευθέρα Αποστολική…

Εκκλησίες Εξωτερικού

ΑΓΓΛΙΑ: Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London Ν22 4 RA, Τε 7:30-8:30μμ & Κ 1-3μμ, τηλ.: 0044(0)7790138484 http://www.christianity.gr/london ΑΛΒΑΝΙΑ: Ελμπασάν, οδός Γκουραμπάρντι, κτίριο Σοσιαλιστικού Κόμματος (2 ος όρ.), Τε Πα 5-7μμ Κ 10-12πμ, τηλ.: 00355-692163751 & 00355-5453562 ΑΛΒΑΝΙΑ: Πολιτσάν (Σκραπάρ), Λάγια Προνοβίκ, Τε 2-3μμ Κ 10-12πμ, τηλ.: 00355-682287163 ΑΛΒΑΝΙΑ: Τίρανα,…